ویلای استخردارروبازابگرم ساحلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 39 کد ملک

ویلا استخردار ساحلی دوخوابه

تنكابن 350,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 37 کد ملک

ویلای استخردارروبازابگرم ساحلی

تنكابن 500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 39 کد ملک

ویلا استخردار ساحلی دوخوابه

تنكابن 350,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 37 کد ملک