اجاره ویلای استخر سرپوشیده

رامسر 450,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 70 کد ملک

دو خواب دربست جنگلی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 60 کد ملک

استخر ساحلی باغ 4خوابه

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 59 کد ملک

ویلاباغ ساحل اختصاصی و بیلیارد

رامسر 500,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 58 کد ملک

ویلای دو خوابه چسبیده به دریا

رامسر 250,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 6 طبقه
 • 8 اتاق
 • 57 کد ملک

ویلای اجاره ای روبه دریا

رامسر 200,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 56 کد ملک

ویلای سه خوابه چسبیده به دریا

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 55 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه جنگلی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 54 کد ملک

ویلای اجاره ای رو به دریا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 53 کد ملک

ویلای اجاره ای ساحلی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 52 کد ملک

ویلای استخردار تک خوابه

رامسر 300,000 تومان 0
 • 70m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 51 کد ملک

ویلای اجاره ای جکوزی وبیلیارد

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 50 کد ملک

ویلای اجاره ای استخر رو باز

رامسر 450,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 49 کد ملک

ویلای استخرسرپوشیده نوساز

رامسر 350,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 47 کد ملک

دو خوابه استخردار رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 46 کد ملک

ویلای لاکچری استخرداروبیلیارد

رامسر 800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 45 کد ملک

ویلای دو استخره و بیلیارد

رامسر 700,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 44 کد ملک

ویلای استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 43 کد ملک

ویلای استخرو سونا رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک

ویلای استخردار ساحلی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 36 کد ملک

ویلاباغ استخردار سه خوابه

رامسر 350,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 35 کد ملک

ویلای استخردار نوساز شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1 کد ملک

ویلای استخر و سونا وجکوزی تازه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 30 کد ملک

اجاره ویلای استخردار سه خوابه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 29 کد ملک

اجاره ویلای سه خوابه استخردار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 27 کد ملک

اجاره ویلاباغ استخر و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 22 کد ملک

اجاره ویلای استخر وجکوزی شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 21 کد ملک

اجاره ویلای استخردار و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 20 کد ملک

ویلاجنگلی استخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 19 کد ملک

ویلای دوخوابه با استخر سرپوشید

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 18 کد ملک

اجاره ویلای استخر سرپوشیده

رامسر 450,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 70 کد ملک

دو خواب دربست جنگلی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 60 کد ملک

استخر ساحلی باغ 4خوابه

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 59 کد ملک

ویلاباغ ساحل اختصاصی و بیلیارد

رامسر 500,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 58 کد ملک

ویلای دو خوابه چسبیده به دریا

رامسر 250,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 6 طبقه
 • 8 اتاق
 • 57 کد ملک

ویلای اجاره ای روبه دریا

رامسر 200,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 56 کد ملک

ویلای سه خوابه چسبیده به دریا

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 55 کد ملک

ویلای استخردار دوخوابه جنگلی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 54 کد ملک

ویلای اجاره ای رو به دریا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 53 کد ملک

ویلای اجاره ای ساحلی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 52 کد ملک

ویلای استخردار تک خوابه

رامسر 300,000 تومان 0
 • 70m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 51 کد ملک

ویلای اجاره ای جکوزی وبیلیارد

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 50 کد ملک

ویلای اجاره ای استخر رو باز

رامسر 450,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 49 کد ملک

ویلای استخرسرپوشیده نوساز

رامسر 350,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 47 کد ملک

دو خوابه استخردار رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 46 کد ملک

ویلای لاکچری استخرداروبیلیارد

رامسر 800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 45 کد ملک

ویلای دو استخره و بیلیارد

رامسر 700,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 44 کد ملک

ویلای استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 43 کد ملک

ویلای استخرو سونا رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک

ویلای استخردار ساحلی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 36 کد ملک

ویلاباغ استخردار سه خوابه

رامسر 350,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 35 کد ملک

ویلای استخردار نوساز شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1 کد ملک

ویلای استخر و سونا وجکوزی تازه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 30 کد ملک

اجاره ویلای استخردار سه خوابه

رامسر 450,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 29 کد ملک

اجاره ویلای سه خوابه استخردار

رامسر 400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 27 کد ملک

اجاره ویلاباغ استخر و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 22 کد ملک

اجاره ویلای استخر وجکوزی شیرود

رامسر 350,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 21 کد ملک

اجاره ویلای استخردار و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 20 کد ملک

ویلاجنگلی استخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 19 کد ملک

ویلای دوخوابه با استخر سرپوشید

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 18 کد ملک